ÇÜNKİ

ÇÜNKİ
f. Zira, şundan dolayı ki, şuna binaen ki, şu sebebden ki

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • çünki — bağl. <fars.> Ona görə ki, bundan dolayı, bu səbəbdən. <Vaqif> ehtiyat edirdi, çünki bu görüş yanlış şayiələr doğura bilərdi. Ç.. <Əsgər:> Yəqin ki, getməz, çünki o, bəy qızıdır. Ü. H.. // Bir halda ki, madam ki. Çünki oldun… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çünki — (F.) [ ﻪﮑﻥﻮچ ] çünkü …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • dal — 1. is. 1. Bədənin boyundan tutmuş omba sümüyünə qədər olan arxa hissəsi; kürək. Küçə ilə bir hambal, bir tay dalında keçir. C. M.. // Heyvanların bədənlərinin yuxarı hissəsi, beli. Qatırın dalına yük yükləmək. Atın dalına minmək. 2. Əks tərəf,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fikir — is. <ər.> 1. Düşünmə, düşüncə, təfəkkür; təfəkkür prosesi. 2. Niyyət, məqsəd, məram. Fikrini başa düşmək. Fikrini anlatmaq. Getmək fikrindən daşınmaq. – <Süleyman:> Yaxşı, xala, bəs sənin fikrin? Ü. H.. Qızın fikrində bunların heç… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gətirmək — f. 1. Bir şeyi əlinə götürərək, yaxud dalına yükləyərək olduğu yerdən başqa yerə köçürtmək, çatdırmaq (aparmaq ziddi). Nənəxanım suyu gətirib, aftafada küncə qoydu və palazları geri qatladı. Ç.. Günorta üstü poçtalyon Bahadura təcili bir məktub… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təqsim — is. <ər.> Hissələrə bölmə, bölüşdürmə; bölgü. . . Vərəsələr bu təqsimə razı idilər. S. H.. Təqsim etmək – bölmək, bölüşdürmək. Çünki Sərdar Rəşidin vərəsələri Təbrizə gəldikdən və ev şeylərini öz aralarında təqsim etdikdən sonra, orada… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əngəl — is. 1. Bir şeyin başa yetməməsinə, ya təxirinə səbəb olan şey; maneə, çətinlik. <İblis:> Get, get, daha durma, artar əngəl. H. C.. Bu qüvvənin qarşısında heç bir əngəl dayana bilməz. S. Rəh.. Əngəl çıxarmaq (törətmək) – çətinlik törətmək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əyilmək — f. 1. Əyri hala düşmək. Dəmir əyildi. Məftil əyilib. 2. Təzyiq, ağırlıq altında aşağıya doğru meyil etmək; sallanmaq. Ağacın budaqları əyilib. – Ev köhnə evə oxşayır. Çünki tirlərin çoxusu əyilibdir. C. M.. 3. Belini əymək, aşağı qatlanmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • BÎ-TARAF — Tarafsız. Hiç bir tarafı tutmayan.(Ehl i ilhad ile ve bilhassa Avrupa mukallitleriyle münâzara ile iştigal edenler büyük bir tehlikeye mâruzdurlar. Çünki, nefisleri tezkiyesiz ve emniyetsiz olması ihtimaliyle tedricen hasımlarına mağlup olur ki,… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • LEZZET — (C.: Lezzât) Tad, çeşni. Hoş ve güzel olan şey.(Dünyanın âkıbeti ne olursa olsun, lezaizi terketmek evlâdır. Çünki, âkıbetin ya saadettir, saadet ise şu fâni lezaizin terkiyle olur. Veya şekavettir. Ölüm ve idam intizarında bulunan bir adam,… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”